Eğitim & Danışmanlık

Çatışmalar farklılıklardan doğar. “Çatışma” güç, değerler ve tutumlar açısından her zaman yıkıcı olacak anlamına gelmez. Doğru yönetilmesi halinde, bir takım için faydalı dahi olabilir. İşyerinde arabuluculuk, hem iç hem de dış kaynaklı sorunları gidermek için kullanılabilir. Mutlak bir kazananın ve kaybedenin olduğu yasal yollara başvurmak yerine, arabulucu herkes için iyi ve kabul edilebilir olan bir çözüm yoluna tarafları yönlendirmek için çalışır.

Takımlarda Çatışma Yönetimi: Organizasyonlar çalışma ekiplerini yeniden yapılandırdıkça, çatışma çözümlemesi eğitimleri için ihtiyaçlar da artacaktır. Yeni fikirlere, organizasyon süreçlerine ve problemlerle başa çıkmak konusunda artan bir ilgiye imkân yaratır. Bu anlamda çatışma, bireylerin iletişim ve kişiler arası davranış becerilerini geliştirme fırsatlarını destekler ve önemli problemleri ortaya çıkarmak için olumlu bir çözüm olabilir. Bireye kıyasla takımın en büyük avantajı kaynak, bilgi ve fikir olarak çeşitliliğidir. Bu çeşitlilik aynı zamanda da çatışma için sebep üretebilir. Daha fazla organizasyon yeniden yapılandıkça, ekiplerdeki çatışma yönetimi eğitimi ihtiyacı da artmaya devam edecektir. Araştırmalar çoğu yöneticinin anlaşmazlıklar konusunda farklında olmasına ve çatışma yönetimi eğitimi almasına rağmen, çatışma sorunlarını çözmek için nadiren yüksek öncelik tanıdığını göstermektedir. Dolayısıyla ekip üyelerinin kendi aralarındaki çatışmaları çözmeleri için bireysel becerilere sahip olmaları önemlidir.

İş Yerinde İletişim: Uzlaşma ilişkilerde mutlu olmanın en önemli anahtarlarından biridir, bununla beraber iş yerinde bu kadar kolay değildir. İş yaşamında yöneticisi tarafından devamlı suistimal edilen, iş arkadaşları tarafından dışlanan veya arkasından iş çevrildiğini düşünen birinin, uzun vadede en iyi ihtimalle derin bir hayal kırıklığı ve mutsuzluk, kötü ihtimalle de mahkemeye intikal edecek bir olayla karşılaşması kaçınılmazdır. Böyle bir ortamın olduğu firmalarda “iş yeri arabulucuğu” potansiyel bir çözüm olacaktır.