Nefes Koçluğu

Sürecimiz, organizasyonel olarak, sistemde aksayan yönlerin teşhis ve gelişim alanlarının belirlenmesi, yeniden yapılandırılması ve hedeflendiği şekilde işler bir hale getirilmesini kapsar. Bir iş sürecinde hedeflenenin ve sonuçlarının ne olduğunu öngörmek, sonuç üretmekte hangi metodların doğru olduğunu bilmek kritiktir. Fides-co, rekabet karşısında kurumun “büyük resmi” görmesini sağlayarak içinde bulunduğu zorlu koşullarda verimli, stratejik ve performans odaklı çalışma kabiliyetini “nasıl” geliştireceğine odaklanır. Organizasyonun mevcut kaynaklarından sağlanacak faydayı maximize ederek, ihtiyaclarına özel esnek bir yaklaşımla yol haritalarını belirler ve uygulamanın bütün aşamalarında projeye ve yönetime destek verir.

 

Pazarlama ve Satış Planlama: Yaklaşımımız, müşterilerimizin satış ve verimliliklerini, pazarlama stratejilerine dayalı olarak inşa edebilmelerine yardımcı olmaktır. Fides-co süreçte, pazarlama stratejilerini geliştirerek, etkin uygulamasını planlayıp, verimli bir performans ve büyüme elde etmek üzere ekip tarafından stratejiyle paralel şekilde uygulanmasını destekler. Performanslarını ve büyüme hızlarını artırmayı hedefleyen firmaların gücü satış takımlarının sonuçlarına bağlıdır. Satış gücünün yüksek verimlilikte işleyebilmesi ve yüksek potansiyel hedeflerin gerçekleştirilmesi için ölçülebilir performans ve takip sistemlerinin kurulma ve hayata geçirilmesi için yönetimle birlikte çalışır.

 

Marka Konumlandırma: Marka konumlandırmasının amacı, hedef müşteri kitlesinin aklında farklı bir değer ve yer edinen bir marka yaratmaktır. Güçlü bir marka konumlandırması, markanın anlatımı, tekliği, rakiplerden farklılıkları, alım ve kullanım sebebini kapsayan bir pazarlama stratejisini kapsar. Fides-co markanızı, rakiplerinizden güçlü şekilde ayrıştırarak daha rekabetçi kılacak konumlandırmayı sizinle birlikte tasarlar.