Koçluk

Takımın her üyesi eşsizdir ve farklı seviyelerde yetenek, anlayış, sorumluluk ve hedef bilincine sahiptir. Yöneticiler bir kişiyi motive eden şeyin bir başkasını etmeme ve hatta diğerlerini de de- motive edebileceğini yaşayarak deneyimlerler. Organizasyonlar bir taraftan yakın gelecek için liderler hazırlamaya çalışırken, diğer bir taraftan da Y kuşağı çalışanlarını gelecekteki lider altyapısını oluşturmak üzere yetiştirmeye gayret ederler. Çalışanların, firma stratejik hedeflerini anlamadığı veya yeterince sahiplenemediği ortamlarda firmanın hedeflerine ulaşmasında zorlandığı görülür. Performans yönetiminin en önemli var olma sebeplerinden biri, ortak hedefe doğru tüm çalışanları aynı yolda tutmaktır.

 

Takım Koçluğu: Takım Koçluğu; kendine özel yapısı olan, belirli bir sürede farkındalık, bilgi ve beceri ile donatarak, orta ve uzun vade performansı artırmaya yönelik yapılan uygulamalar bütünüdür. Firmalar istenilen hedeflere ulaşmanın bireye kıyasla bir takım ile daha ulaşılabilir olduğunun farkındadır. Takım çalışması, yüksek performans ve çalışanlar arasında ilişkilerin güçlenmesi adına gerekli ve önemlidir – üyeler birbirlerinden öğrenir ve destek alır. Metodolojimiz, teşhis ve ölçüm araçları, uygulama ve deneysel projelerle “yaşayarak öğrenme” modelini esas alır.

 

Yönetici Koçluğu: Şirketlerin en önemli yatırımı çalışanlarıdır. Etkili liderler, bir organizasyondaki insan potansiyelinin ortaya çıkartılacağı “öğrenen organizasyonlar” yaratma modelini benimser.

Yapılan araştırmalar, koçluk çalışmalarının başlangıç seviyesine göre 5-7 kat oranda gelişim yarattığını göstermektedir. Günümüzde organizasyon ve kurum kültürünün dönüştürülmesinde en etkili araçlardan birinin yönetici koçluğu olduğu görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri bireyin ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla desteklemesi, fırsatlarla öğrenmeyi iş ve özel yaşamına entegre etmesini sağlamasıdır. Fides-co ile “yürek ve aklın” bir arada harmanlandığı, bugün ve yarının iş ortamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, güçlü iç liderler yaratılmasına destek veriyoruz.

 

Y Kuşağı Koçluğu: Kurumlar bir yandan olası terfiler için iç-liderler yetiştirirken, diğer bir yandan Y Kuşağı çalışanlarını geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için çalışıyor. Y Kuşağı yeni fikir ve istekleri paylaşmak ve ateşlemek için tutkuludur. Bir yönetici Y Kuşağı çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olduğunu bilir. İyi bir Y Kuşağı koçu, onlara meydan okuyarak, en iyi performanslarını ortaya çıkarır. Doğru bir Y Kuşağı koçluk uygulaması, yeni ve dinamik nesil ile tecrübe ve deneyimin arasında bir köprü kurarak verimliliği ikiye katlar.